استانداردها

6/11/2018 4:02:04 PM


ISO 29990-2010

استاندارد ISO 29990: 2010 الزامات پایه ای را برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری در آموزش و تحصیلات غیر رسمی مشخص می نماید.

دانش به یک عامل کلیدی در مدیریت موفق مؤسسات در سراسر جهان تبـدیل شده است، بنـابراین تضمین کیفیت یک موضوع بسیـار مهم می باشد. هدف از ISO 29990 ارائه یک مدل کلی برای اعمال و عملکردهای حرفه ای با کیفیت است و یک مرجع مشترک برای ارائه دهندگان خدمات آموزش و یادگیری(LSP) و متقاضیانشان در طراحی، توسعه و ارائه آموزش و توسعه غیر رسمی است. همچنین این استاندارد صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزش و یادگیری را مورد تایید قرار می دهد. ویژگی متمایز این استاندارد تمرکز بر یادگیری به جای آموزش است . هدف 29990-2010 ارایه یک الگوی متفاوت برای عملکردهای حرفه ای کیفیت است. 


ISO 10002-2014

استاندارد ISO 10002: 2014 ازاستانداردهای پشتیبان مدیریت کیفیت می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است .

 استاندارد ISO 10002 راهنمایی هایی را در درباره فرآیند رسیدگی به شکایات در مورد محصولات سازمان شامل طرح ریزی، طراحی، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم ارائه میدهد. هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد .


ISO 10004-2012

 ISO 10004: 2012 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، یک راهنما برای مدیریت صحیح بر فرایند سنجش رضایت مشتری است.  کلیات ISO 10004 مبتنی بر کسب نظرات مشتری از طرق مختلف نظر سنجی در مورد محصول یا خدمت ارائه شده و مدیریت این نظریات جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و یا خدمات است. 


Style Switcher

Select Layout
Chose Color
Chose Pattren
Chose Background