دوره های آموزش فشرده مکالمه زبان انگلیسی Crash

6/11/2018 5:59:48 PM

شکوه پویان برای علاقه مندان به یادگیری سریع مکالمه زبان انگلیسی، از دیرباز اقدام به برگزاری دوره های آموزش فشرده زبان انگلیسی کرده است. کلاس های آموزش فشرده زبان انگلیسی مناسب مهاجرین و یا کسانی است که برای محیط کار خود در کمترین بازه زمانی، نیاز به یادگیری مکالمـه زبان انگلیسی دارند. آمـوزش فشرده زبان انگلیسی شـامل کلاس هایی می باشد که سه روز در هفته و هر روز دو جلسه تشکیل می شود. این دوره، بر اساس مهارت های چهارگانه زبان می باشد، با تاکید بیشتر بر روی مهارت مکالمه است. تعداد نفرات کلاس به شکل دوره های نیمه خصوصی می باشد. در این دوره آموزشی، شکوه پویان به شکلی برنامه ریزی را انجام داده است که اکثر کار مربوط به دانش پژوه، در زمان حضور وی در کلاس انجام می پذیرد.

دوره های آموزش فشرده آکادمی، شبیه سازی از دوره های مدرسه های زبان در کشور های خارجی می باشد، بطوریکه هر روز زمان نسبتا زیاد و معقولی را به آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صـورت موقعیتی و مکــانی اختصـاص می دهــد. این دوره شامل 70 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.


Style Switcher

Select Layout
Chose Color
Chose Pattren
Chose Background