کارگاه های مهارتی

6/11/2018 6:10:32 PM

گاهی اوقات در روند رو به رشد خود در یادگیری زبان انگلیسی، ضعف ها و یا کمبود هایی را در بعضی از مهارت های خود مشاهده می نماییم. اگر این ضعف ها در زمان خود پوشش داده شوند و زمان و انرژی کافی را برای آن ها صرف نماییم، به نقاط قوت ما تبدیل خواهند شد و سرعت پیشرفت ما را در یادگیری بهبود خواهند بخشید. اما اگر پوشش لازم برای بهبود این مشکل صورت نگیرد، به مرور این کمبودها رشد خواهند کرد و ما را از دستیابی به دانش مطلوب و استاندارد، محروم خواهند نمود و سرعت رو به رشد ما را کاهش خواهند داد.

شکوه پویان، کارگاه های 10 جلسه ای تک مهارتی مانند Free Discussion, Grammar, Reading, … را برای پوشش ضعف ها و کمبودهای احتمالی دانش پژوهان برنامه ریزی نموده است. کارگاه های مهارتی به طور موازی با کلاس های ترمیک ارائه می گردند و دانش پژوهان همزمان با ترم خود، می توانند در یک و یا چند کارگاه مهارتی شرکت نمایند.


Style Switcher

Select Layout
Chose Color
Chose Pattren
Chose Background